Små råd för ökad grannsämja

Vissa regler behövs i ett bostadsområde, där många ska leva och samsas. Tycker du att regler är ett tråkigt ord, så byt ut det mot trivselråd, för meningen med dem är att vi alla ska trivas tillsammans. Tillsammans ökar vi trivseln i området. I en bostadsrätt bor vi i en gemenskap kring ägande, förvaltning av yttre och inre boendemiljö samt det egna boendet, varje bostadsrättsinnehavare ansvarar därmed för sin lägenhet. Det är viktigt att vi tillsammans skapar trivsel i vårt bostadsområde.
För skötsel, installation, säkerhet m.m. se föreningen hemsida eller respektive lägenhetspärm.

Ljudnivå

Vill Du lyssna på grannens radio och TV? Nej, naturligtvis inte och grannen vill säkert inte lyssna på Dig. Dämpa därför ljudet framförallt tidigt på morgonen, sent på kvällen och under natten. Tänk också på grannens trivsel om Du spelar piano eller andra instrument. För ”den tysta grannsämjans skull” bör du undvika att tappa upp vatten nattetid. Allt onödigt lägenhetsbuller bör undvikas för att inte störa närmaste granne. Ta gärna kontakt med er granne vid fester, musik och inre byggarbeten. Slagborrning och tvättmaskin/torktumlig bör ske endast mellan kl.09-22.

Korn åt små fåglar?

Var vänlig och lägg inte ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterbleck. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar också mat, som sedan lockar råttor och möss till huset. Matning av fåglar får endast ske på av styrelsen anvisad gemensam plats.
Vid observation av skadedjur i området så kontakta styrelsen. För att undvika skadedjur får matning av fåglar inte ske från husen.

Husdjur

Innehavare av husdjur skall övervaka att dessa inte stör eller förorenar och inte heller rastas eller kopplas på föreningens områden runt husen. Om olyckan skulle vara framme, plocka upp spillningen. Hundar och katter skall inte springa lösa inom föreningens område.

Levande balkong

För att göra balkongen lite extra trevlig är det många som gärna vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tala med styrelsen som kan ge Dig råd och anvisningar. Vill Du sätta upp blomlådor så gör det på insidan av balkongen, det är säkrast så. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen men däremot inte piska eller skaka mattor. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på Din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i ovanförliggande lägenhet. Endast vädring av textilier, mattor och kläder får ske från balkong. Blomlådor placeras på insidan av balkongen.

Grillning

Att grilla med öppen eld eller gas är, av brandsäkerhetsskäl, inte tillåtet på balkongen. Vill Du använda en mindre elgrill på balkongen bör du inhämta tillåtelse från dina grannar ovanpå.
Grillning tillåts annars endast på anvisad plats. Släckningsutrustning ska alltid finnas tillhands och glödrester ska förvaras under uppsikt.

Markiser

För att bibehålla ett enhetligt intryck av bostadsområdet skall markiser se lika ut. Kontakta styrelsen för mer information och godkännande. Notera att fasadmaterialet inte alltid medger att markis kan monteras.

Parasoll får inte användas på balkong. Fasta markiser/persienner rekommenderas, installation ska ske av fackman för att förhindra olyckor.

Persienner

Välj vita persienner som ger gott solskydd och bäst helhetsintryck. De flesta fönstren i din bostad medger  mellanglaspersienner. Vid fasta fönster måste man dock välja persienner som monteras på insidan. Anlita fackman för montage av persienner.

Skärmväggar, uteplatser, staket etc.

Förändring av uteplats eller uppförande av skärmvägg etc får inte ske utan styrelsens godkännande.

Parabolantenn

Parabolantenn får ej sättas upp utan styrelsens skriftliga godkännande.

Säkerhet

Brandsäkerheten kräver fria utrymningsvägar och det är förbjudet att förvara saker (barnvagnar, leksaker, cyklar, etc) i trapphuset eller på andra fria ytor. Barnvagnar och cyklar förvaras i särskilda rum samt vid cykelställ. Mopeder ska stå uppställda vid cykelställ pga brandrisk.
Se till att dörrar till vind, källare, förråd, cykelrum, återvinningsrum och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta efter in- eller utpassage. Lämna inte ut portkoder till obehöriga.
Var uppmärksam på skadegörelse. Tillsammans kan vi förhindra inbrott och skadegörelse. Genom att förebygga skadegörelse slipper vi onödiga kostnader som vi gemensamt måste betala.
Upptäcks fel eller skada ska anmälan ske till styrelsen.
Fyrverkeripjäser får absolut inte avskjutas från eller mot balkong.

Allmänt

Nedskräpning får inte förkomma i området utan alla ansvar för att plocka upp efter sig.
Genom att visa hänsyn och gott omdöme, kan vi alla njuta av vistelsen utomhus.
Skrotcyklar, cyklar som är trasiga och ej funktionsdugliga får inte förvaras i cykelrummen.
Rökning ute får endast ske utanför och i anslutning till entréer, detta pga att undertryck råder i lägenheterna så att rök lätt dras in från t.ex. balkong till grannlägenheter, se även rubriken levande balkong.
Spiller du i trappan eller i hissen skall du torka upp efter dig! Använd aldrig annat än vatten när du gör rent efter dig! Vid skador på gemensamma målade ytor ska anmälan ske till styrelsen.