Vi som sitter i styrelsen är:
 
Jan Holtz – Ordförande
Marie Johanssom – Kassör
Charlotta Eriksson – Sekreterare
Kjell Klavsjö – Ledamot
Guiseppe Zappala – Ledamot
 
Hör gärna av dig till oss på: info@brfedsvikenstorg.se

En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även vem/vilka som är firmatecknare.

Vi har valt en extern auktoriserad revisor (Torbjörn Larsson, KPMG) som följer upp föreningens ekonomi och styrelsens arbete.  Givet de stora ekonomiska värden som förvaltas och styrelsens ansvar för förvaltningen och ekonomin, är en professionell revision ledd av en auktoriserad revisor en slags kvalitetsstämpel eller försäkring av föreningens ekonomiska hälsa och styrelsens arbete.

Vill Du meddela något till styrelsen kan Du sända ett e-postmeddelande till: info@brfedsvikenstorg.se

Här hittar du mer information kring föreningsstämmor.
Dagordning finner du i dokument nedan.

Den senaste föreningsstämman genomfördes måndagen den10 juni.

Plats: Kummelby kyrka, Sollentunavägen 83

Protokoll från stämman: Ladda ner

Nästa styrelsemöte: måndagen den 8:e juli.