Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr tillsammans med lagar och förordningar föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens bostäder; vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser, eventuella upplåtelseavgifter med mera.

Varje förening är skyldig att ha en medlemsförteckning och en lägenhetsförteckning. I dessa finns föreningens medlemmar angivna, vilka bostäder som finns och vilka som är bostadsrättsinnehavare, samt om bostäderna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

Här kan du läsa och ladda ner föreningens stadgar.

Stadgar BRF Edsvikenstorg Reg 2018-11-13

Ladda ner stadgarna >>