Under den här fliken finner du information över skötels och underhålla av det mesta i din lägenhet eller hänvisningar hur du kan få närmare hjälp.
Flikarna är numrerade från 1 till 10.

Skötselanvisningarna viktiga för hållbarheten

Till alla material och produkter följer skötsel eller bruksanvisningar. I dessa finns information som hjälper dig att hålla bostaden i samma fina skick som när du flyttade in.