Styrelsen i BRF Edsvikens Torg har sedan starten 2014 arbetat med utgångspunkt från hållbarhet och miljöansvar. 2020 formaliserade vi detta arbetssätt genom att fastställa en miljöpolicy med därtillhörande plan. Vägledande för arbetet med att ta fram dokumentet har varit att skapa riktlinjer och inspiration för föreningens styrelse och medlemmar. Detta skall fungera som hjälpmedel för beslutsfattande och boende att bidra till en bättre miljö för oss alla. Vi ser redan nu att vi med vår inriktning både kunnat bidra till en bättre miljö och samtidigt få kort och långsiktig ekonomisk lönsamhet i projekten.

Miljöplan BRF Edsvikens Torg 2020-05-01