Uppgradering av Bredband!

Styrelsen har upphandlat uppgradering av vår internetanslutning och kommit till beslut att tillhandahålla en helhetslösning för samtliga lägenheter. I korta drag blir det att anslutningen blir uppgraderad till 1000/1000, samtliga hushåll får varsin modern wifi router samt ett grundutbud av TV. Vi ser att denna modernisering ligger rätt i tiden då t.ex. fler och fler jobbar hemma samt digitala tjänster ökar generellt i samhället och det är något vi vill erbjuda alla i föreningen. Denna uppgradering kommer ingå i nuvarande avgiften. Se separat utskickad bredbandnytt från styrelsen för ytterligare detaljer.