Här hittar du mer information kring föreningsstämmor.
Dagordning finner du i dokument nedan.

Nästa föreningsstämma:

Tid:                     Tisdagen den 3 mars 2015, klockan 18.00

Plats:                  BTH Bostads huvudkontor, Lundagatan 16 i Solna.