Solpaneler

Sedan Juni 2019 har våra solpaneler varit i bruk. Solpanelerna finns på 3 av våra huskroppar och för 2019 har resultatet varit i linje med förväntningarna och vi kan följa hur de levererar. För mer  information om inloggning till onlineinformation om anläggningarna eller annan information, kontakta styrelsen på info@brfedsvikenstorg.se .