Vad ska man göra om hissen stannar? 

I några fall räcker det med att snabbt och enkelt kontrollera några saker för att få igång hissen igen.
Då sparar du kostnaderna för det som annars blir en felanmälan.

  1. Är stoppknappen aktiverad?
  2. Sitter det något föremål (tuggummi eller papper) och hindrar      fotocellen?
  3. Finns det något föremål (skruv eller mynt) i dörröppningen som hindrar      att dörren stängs?
  4. Är dörrarna ordentligt stängda på alla våningsplan?

 

Felanmälan av hissen görs till Kone, 020-72 20 20 öppet dygnet runt. Ange alltid namn, adress och felets art.