Våra hus är anslutna till Ownit bredband och TV, där bostadsrättsföreningen tillhandahåller 1000/1000 mbps internet samt ett bas TV utbud. Även fast telefoni tillhandahålls via Ownit.

Ditt internet administrerar du själv på www.ownit.se och vid supportärenden kontaktar du Ownits kundtjänst 08-525 07 300 eller maila [email protected]