Våra hus är anslutna till Sollentuna Energis Stadsnät.

Du väljer själv vilken leverantör du vill teckna avtal med för respektive tjänst. Se http://www.sollentunaenergi.se/stadsnat/ eller ring kundtjänsten på tel: 08-623 88 00 för att få information om vilka leverantörer som finns i Stadsnätet. 

Uttagen i lägenheten är numrerade och motsvarande nummer finner du i din lägenhets el-central. Du aktiverar uttagen genom att koppla ihop en port på undersidan av tjänstefördelaren med rätt uttagsnummer i el-centralen med hjälp av en patch-kabel som du kan köpa i handeln.

För närmare beskrivning av dina tjänster och hur dessa aktiveras ber vi dig att kontakta din leverantör.

 

Vid fel kontakta din egen leverantör av respektive tjänst eller
Sollentuna Energi, telefon: 08-623 88 00, [email protected].