Rengör glaset på ditt balkongräcke regelbundet för att undvika missfärgningar. Stänk och rinningar från en betong- eller putsyta kan orsaka kalkbeläggningar som är svåra att få bort om de får sitta länge.

Vid inglasning av balkong, vänligen kontakta styrelsen.