En bostadsrättsförening är en juridisk person, vilket innebär att den själv kan teckna avtal med exempelvis leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare. Vilka som sitter i föreningens styrelse framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även vem/vilka som är firmatecknare.

Kallelse distribueras till medlemmarna.

Interimsstyrelsen kommer att avgå vid en extra föreningsstämma under hösten 2014 då en boende styrelse väljs.

Kallelse till stämma kommer cirka två till fyra veckor  innan dagen för stämman.

Vill Du meddela något till styrelsen kan Du sända ett e-postmeddelande till: [email protected]