Historik
Edsviken uppfattas lätt som en insjö men är som namnet antyder en vik av Östersjön. Under vikingatiden var Edsviken en viktig handelsled från Östersjön vidare till bland annat Uppsala. Idag har transporterna ersatts av fritidsbåtar av olika slag. Området har en lång historia och fornlämningar från området visar att människor har levt här i mer än 3 500 år. Spår efter de första Edsvikeninvånarna i form av fornborgar och gravfält hittar du bland annat på Järvafältet och i Engelska parken. Dagens Edsviken växte fram under 1920- och 30-talet med små ”egna hem” i form av trä- och funkisvillor på stora tomter gav ett luftigt och grönt område som är väl bevarat än idag. På projektområdet fanns tidigare en äldre butiksbyggnad som till för ett par år sedan till största delen fungerade som en dagligvarubutik (ICA Edsviken).
mer information om kommunen hittar du på www.sollentunakommun.se