I föreningens soprum i gårdshuset kan tre olika fraktioner lämnas: hushållsavfall och matavfall samt mindre elavfall som ryms i behållarna.

Sollentuna Energi hämtar elavfallet kostnadsfritt medan hushålls- och matavfallet kostar tre kronor per kilo (mars 2014). Det är därför viktigt att alla hjälps åt att lämna övrigt avfall på de återvinningsstationer som finns i närområdet. Den närmsta ligger i korsningen Hedvigsdalsvägen/Skogstorpsvägen, där man kan lämna glas, kartong, metall, plast och tidningar. Var övrigt avfall kan lämnas framgår på Sollentuna Energis hemsida. Där finns även bra information om hur man sorterar sitt avfall i olika fraktioner.

Matavfall ska läggas i avsedd papperspåse. Ett mindre lager med påsar finns i soprummet. Nya påsar beställer man via Sollentuna Energi.