Omfattande förändringar i lägenheterna måste skriftligen ansökas hos styrelsen