Kallelse till årsstämma tisdagen den 17 maj 18:00 i Kummelby Kyrka

Du är välkommen på årsstämma i BRF Edsvikens torg Tisdagen den 17 maj 18:00 I Kummelby Kyrka Sollentunavägen 83 Du är välkommen redan 17:30 på kaffe och smörgås Bilagor Kallelse till årsstämma Poströstningsblankett Reviderat Bokslut avs 2021 Efter stämman fortsätter vi med informationsmöte Välkomna Styrelsen

Återvinning, byte till Ragn-Sells 2022-05-02

Den 2:a maj 2022 byter vi till Ragn-Sells för återvinning. Det innebär att vi kommer att får nya hämtdagar som inte är fastställda ännu. Samtidigt kommer kärl för kartong/wellpapp, plast, glas, metall och tidningar att bytas ut. Brännbart och komposterbart(gröna och bruna kärl) fortsätter att hämtas som vanligt på onsdagar av SEOM. Vi återkommer med […]

Uppgradering av Bredband!

Styrelsen har upphandlat uppgradering av vår internetanslutning och kommit till beslut att tillhandahålla en helhetslösning för samtliga lägenheter. I korta drag blir det att anslutningen blir uppgraderad till 1000/1000, samtliga hushåll får varsin modern wifi router samt ett grundutbud av TV. Vi ser att denna modernisering ligger rätt i tiden då t.ex. fler och fler […]

Våren är här och våra solpaneler producerar för fullt

Nu när våren har kommit så kan vi se en god produktion från våra solpaneler. Du kan se produktionen på  följande länkar: Hedvigsdalsvägen 1C https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Hedvigsdalsvagen1C&locale=en_GB#/dashboard Edsviksvägen 84 D https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Edsviksvagen84D&locale=en_GB#/dashboard Edsviksvägen 84 E https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Edsviksvagen84E&locale=en_GB#/dashboard ☀