6 mars, 2020

Föreningens årsstämma är nu bokad 18 maj 2020 kl 18:00 i Kummelby kyrka med fika från 17:30. Styrelsen hoppas så många som möjligt har möjlighet att delta. Formell kallelse kommer under April månad.